Marlene Meyer

Associate professor

Over mij

HomeBabyBRAINMarlene Meyer

Hoe leren baby’s succesvol met anderen een interactie aan te gaan? Hoe vormen sociale interacties vroeg in het leven de ontwikkeling? De wisselwerking tussen cognitieve en sociale processen én hun neurologische basis in de vroege ontwikkeling erg fascinerend. Door zowel de hersenen als het gedrag van baby’s en jonge kinderen te bestuderen, probeer ik deze vragen te beantwoorden.

Tijdens mijn promotietraject onderzocht ik hoe kinderen leren om samen te werken en welke neurocognitieve processen daarbij horen: het plannen, controleren en in de gaten houden van je eigen acties én het voorspellen en in de gaten houden van andermans acties. Als Post doc (senior onderzoeker) doe ik daarnaast onderzoek naar andere sociale processen zoals:

  • Perspectief nemen;
  • Hoe kinderen van anderen leren;
  • Hoe kinderen leren dat hun gedrag invloed heeft op de wereld (ofwel een ‘sense of agency’ ontwikkelen).

Om dit te onderzoeken meet ik zowel aandacht, bewegingen en hersenactiviteit van kinderen. Hierdoor kan ik de relatie tussen hersenactiviteit en het gedrag van kinderen onderzoeken.

Op dit moment voer ik mijn onderzoek uit als assistent professor in de Baby Research on Action, Interaction and Neurocognition Group samen met hoofdonderzoeker Sabine Hunnius. Daarnaast werk ik samen met collega’s van het Infant Learning and Development Laboratory aan de Universiteit van Chicago.

Meer lezen?

Geselecteerde recente publicaties

Meyer, M., Chung, H., Debnath, R., Fox, N., & Woodward, A. L. (2022). Social context shapes neural processing of others’ actions in 9-month-old infants. Journal of Experimental Child Psychology, 213, 105260.

Meyer, M., Endedijk, H. M., & Hunnius, S. (2020). Intention to imitate: Top-down effects on 4-year-olds’ neural processing of others’ actions. Developmental cognitive neuroscience, 45, 100851.

Publicatie voor kinderen

Meyer, M., Vijayakumar, S., Bekkering, H., Janssen, D. J., de Bruijn, E. R., & Hunnius, S. (2015). Oops-That was a mistake! How toddler brains react to feedback.