Privacybeleid

HomePrivacybeleid

Gegevensopslag

Samenwerking gemeentes 
Het Baby & Child Research Center werkt samen met verschillende gemeentes in de provincie Gelderland en Limburg. Via deze gemeentes ontvangen wij de adressen van alle ouders die recent een kind hebben gekregen. De gemeente mag deze adresgegevens aan het Baby & Child Research Center verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Opslag en gebruik gegevens
We gebruiken de adressen alleen om u eenmalig de informatiebrief over het Baby & Child Research Center te sturen. We verstrekken uw adresgegevens aan niemand anders en de adresgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. De adresgegevens worden op een beveiligde server bewaard en alleen een selecte groep medewerkers heeft toegang hiertoe. Nadat u bovengenoemde informatiebrief van ons ontvangen heeft, worden uw adresgegevens binnen drie maanden vernietigd, onafhankelijk ervan of u zich wel of niet opgeeft om mee te doen aan ons onderzoek. Als u besluit zich op te geven om mee te doen aan ons onderzoek, verstrekt u de benodigde gegevens zelf.

Als u het leuk vindt om mee te doen aan ons onderzoek, kunt u zich op verschillende manieren hiervoor aanmelden. Het makkelijkst kunt u dat op onze website doen. Als u op aanmelden klikt, wordt u doorgestuurd naar onze beveiligde server op het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Hier kunt u een aanmeldformulier invullen. 

Om de gegevens die u opgeeft  te mogen verwerken, hebben we uw toestemming nodig. Deze geeft u door een vinkje te zetten bij het formulier. Voordat u toestemming geeft, vinden we het belangrijk dat u weet waar en hoe uw gegevens worden opgeslagen, waarvoor we deze zullen gebruiken en welke rechten u heeft. Lees daarom de volgende informatie goed door.

Aanvullende informatie
Voor deelname aan ons onderzoek, hebben wij aanvullende informatie van u en/of uw kind nodig. Deze aanvullende informatie, uw persoonsgegevens, kunt u zelf aan ons verstrekken door het uitgebreide aanmeldformulier in te vullen.

Database
Vervolgens slaan wij deze gegevens op in onze database. De database bevindt zich op een beveiligde server binnen het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Alleen een selecte groep medewerkers heeft toegang tot de database en alleen zolang nodig is voor een bepaald onderzoeksproject. Dit zijn medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen, het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en het Radboud universitair medisch centrum, die aangesloten zijn bij het BRC. Een aparte kleinere groep medewerkers houdt hier toezicht op.

Bewaartermijn
We slaan deze door uw verstrekte persoonsgegevens op tot uw kind de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt. Daarna zullen wij uw persoonsgegevens uit de database verwijderen.

Toestemming
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als u hiervoor uw toestemming geeft. Uw toestemming is onze wettelijke basis voor de verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens. Als u zich aanmeldt voor ons onderzoek via de aanmeldformulieren, kunt u toestemming geven door een vinkje te zetten bij de aanmeldformulieren en vervolgens op de knop INDIENEN te klikken. Als u zich via een andere weg wilt aanmelden, bijvoorbeeld per telefoon of per email, hebben wij ook uw toestemming nodig. In dat geval zullen wij per telefoon of via email met u bespreken hoe u het beste toestemming kunt geven.

Informatie & toestemming
Voordat u deelneemt aan een onderzoek krijgt u alle informatie over het onderzoek, via email en/ of post, toegestuurd. Daarnaast sturen we ook een toestemmingsformulier mee. U neemt altijd op vrijwillige basis deel aan een onderzoek en krijgt per onderzoek een apart toestemmingsformulier om te tekenen.

De gegevens die wij tijdens het onderzoek verzamelen, zullen altijd apart van uw persoonsgegevens bewaard worden. Deze komen dus niet in de eerder beschreven database. Informatie over de opslag van deze gegevens en de verantwoordelijke personen, ontvangt u altijd bij het desbetreffende onderzoek op een apart informatieformulier. Ook voor deze gegevens geldt dat u uw toestemming op ieder moment weer kan intrekken. Onderzoeksgegevens die op dat moment al verwerkt zijn worden hiervoor uitgesloten.

Waarborgen anonimiteit
De onderzoeksgegevens worden groepsgewijs geanalyseerd en vervolgens gebruikt voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van informatie die uw kind persoonlijk identificeert (zoals de naam) en de anonimiteit van uw kind blijft onder alle omstandigheden gewaarborgd. De verzamelde onderzoeksgegevens worden gecodeerd opgeslagen en alleen medewerkers van het specifieke onderzoek weten welke code aan de gegevens van uw kind gekoppeld is. De onderzoeksgegevens worden opgeslagen en zijn voor externe onderzoekers alleen toegankelijk zonder persoonsgegevens of andere gegevens die het mogelijk zouden maken de identiteit van u of uw kind te achterhalen, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens
U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. In dat geval zullen we uw persoonsgegevens uit onze database verwijderen. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien (in dat geval ontvangt u een kopie), aanpassen of verwijderen, of de verwerking van deze gegevens wilt beperken, kunt u hiervoor contact opnemen met ons. Wij zullen uw verzoek binnen 1 maand afhandelen. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien deze gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. Voor alle hier beschreven gevallen kunt u contact met ons opnemen via brc@ru.nl.

Onderzoeksgegevens
Wat betreft onderzoeksgegevens heeft u dezelfde rechten. De enige uitzondering is dat wij onderzoeksgegevens die op het moment van verzoek al verwerkt zijn niet kunnen verwijderen.

De verantwoordelijke toezichthouders zijn de Bavarian Data Protection Authority (BayLDA), Postfach 1349, 91504 Ansbach, Duitsland en de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland. 

Inzagerecht van toezichthoudende autoriteiten ter controle van het onderzoek
Sommige personen en instanties moeten inzage kunnen hebben in uw persoons- en onderzoeksgegevens. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Deze personen en instanties die ter controle toegang tot uw gegevens kunnen verkrijgen zijn onder andere: daartoe bevoegde personen binnen de Radboud Universiteit en de Max Planck Gesellschaft en (inter)nationale toezichthoudende autoriteiten (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens en Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht en het Landelijke Orgaan Wetenschappelijke Integriteit). Zij zullen uw gegevens geheimhouden. U wordt gevraagd voor deze inzage toestemming te geven. Indien u dat niet wilt kunt u niet deelnemen aan ons onderzoek.

Functionarissen gegevensbescherming
Omdat het BRC een samenwerking is van verschillende afdelingen en instellingen, zijn er meerdere Functionarissen voor de Gegevensbescherming. Voor de onderzoeksgroep Language Development op het Max Planck Instituut, is de Functionaris voor de Gegevensbescherming mevrouw Heidi Schuster van de Max Planck Society. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u direct contact opnemen via datenschutz@mpg.de of door +49 89 2108 1554 te bellen (mevrouw Schuster spreekt Engels of Duits). Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de locale coördinator via privacy@mpi.nl.

Voor de onderzoeksgroepen BabyBRAIN en First Language Acquisition op de Radboud Universiteit, is de Functionaris voor de Gegevensbescherming de heer Ronald Sarelse. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen via privacy@ru.nl.

Voor de onderzoeksgroep Developmental Psychobiology lab van het Radboud Universitair Medisch Centrum, kunt u voor vragen over gegevensbescherming contact opnemen via gegevensbescherming@radboudumc.nl.

U kunt uw vraag ook aan brc@ru.nl richten. Dan zorgen wij ervoor dat de vraag bij de juiste Functionaris voor de Gegevensbescherming terecht komt.

Heeft u tijdens uw aanmelding aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen? Dan zullen wij u deze via ons nieuwsbrief systeem Interspire toesturen. Hiervoor zullen wij de volgende gegevens naar Interspire uploaden:

  • De naam van uw kind (om u te kunnen adresseren)
  • Uw e-mailadres (om uw de nieuwsbrief te kunnen sturen)
  • De geboortedatum van uw kind (om u jaarlijks te verrassen)


Interspire wordt volledig op onze eigen servers van de Radboud Universiteit Nijmegen gehost. Uw gegevens blijven dus ten alle tijde binnen onze beveiligde omgeving en worden niet met externe bedrijven gedeeld.

Bij iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid zich via een link uit te schrijven.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen. We houden ons het recht voorbehouden om dit beleid te wijzigen wanneer onze website, dienstverlening of de wetgeving verandert.

Meedoen aan onderzoek!

Wilt u samen met uw kind meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Meedoen

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over een van deze onderwerpen? Laat het ons weten!

Neem contact op