Privacybeleid

HomePrivacybeleid

Gegevensopslag

Samenwerking gemeentes 
Het Baby & Child Research Center werkt samen met verschillende gemeentes in de provincie Gelderland en Limburg. Via deze gemeentes ontvangen wij de adressen van alle ouders die recent een kind hebben gekregen. De gemeente mag deze adresgegevens aan het Baby & Child Research Center verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Opslag en gebruik gegevens
We gebruiken de adressen alleen om u eenmalig de informatiebrief over het Baby & Child Research Center te sturen. We verstrekken uw adresgegevens aan niemand anders en de adresgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. De adresgegevens worden op een beveiligde server bewaard en alleen een selecte groep medewerkers heeft toegang hiertoe. Nadat u bovengenoemde informatiebrief van ons ontvangen heeft, worden uw adresgegevens binnen drie maanden vernietigd, onafhankelijk ervan of u zich wel of niet opgeeft om mee te doen aan ons onderzoek. Als u besluit zich op te geven om mee te doen aan ons onderzoek, verstrekt u de benodigde gegevens zelf.

Als u het leuk vindt om mee te doen aan ons onderzoek, kunt u zich op verschillende manieren hiervoor aanmelden. Het makkelijkst kunt u dat op onze website doen. Als u op aanmelden klikt, wordt u doorgestuurd naar onze beveiligde server op het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Hier kunt u een aanmeldformulier invullen. 

Om de gegevens die u opgeeft  te mogen verwerken, hebben we uw toestemming nodig. Deze geeft u door een vinkje te zetten bij het formulier. Voordat u toestemming geeft, vinden we het belangrijk dat u weet waar en hoe uw gegevens worden opgeslagen, waarvoor we deze zullen gebruiken en welke rechten u heeft. Lees daarom de volgende informatie goed door.

Aanvullende informatie
Voor deelname aan ons onderzoek, hebben wij aanvullende informatie van u en/of uw kind nodig. Deze aanvullende informatie, uw persoonsgegevens, kunt u zelf aan ons verstrekken door het uitgebreide aanmeldformulier in te vullen.

Database
Vervolgens slaan wij deze gegevens op in onze database. De database bevindt zich op een beveiligde server binnen het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Alleen een selecte groep medewerkers heeft toegang tot de database en alleen zolang nodig is voor een bepaald onderzoeksproject. Dit zijn medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen, het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en het Radboud universitair medisch centrum, die aangesloten zijn bij het BRC. Een aparte kleinere groep medewerkers houdt hier toezicht op.

Bewaartermijn
We slaan deze door uw verstrekte persoonsgegevens op tot uw kind de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt. Daarna zullen wij uw persoonsgegevens uit de database verwijderen.

Toestemming
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als u hiervoor uw toestemming geeft. Uw toestemming is onze wettelijke basis voor de verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens. Als u zich aanmeldt voor ons onderzoek via de aanmeldformulieren, kunt u toestemming geven door een vinkje te zetten bij de aanmeldformulieren en vervolgens op de knop INDIENEN te klikken. Als u zich via een andere weg wilt aanmelden, bijvoorbeeld per telefoon of per email, hebben wij ook uw toestemming nodig. In dat geval zullen wij per telefoon of via email met u bespreken hoe u het beste toestemming kunt geven.

Informatie & toestemming
Voordat u deelneemt aan een onderzoek krijgt u alle informatie over het onderzoek, via email en/ of post, toegestuurd. Daarnaast sturen we ook een toestemmingsformulier mee. U neemt altijd op vrijwillige basis deel aan een onderzoek en krijgt per onderzoek een apart toestemmingsformulier om te tekenen.

De gegevens die wij tijdens het onderzoek verzamelen, zullen altijd apart van uw persoonsgegevens bewaard worden. Deze komen dus niet in de eerder beschreven database. Informatie over de opslag van deze gegevens en de verantwoordelijke personen, ontvangt u altijd bij het desbetreffende onderzoek op een apart informatieformulier. Ook voor deze gegevens geldt dat u uw toestemming op ieder moment weer kan intrekken. Onderzoeksgegevens die op dat moment al verwerkt zijn worden hiervoor uitgesloten.

Waarborgen anonimiteit
De onderzoeksgegevens worden groepsgewijs geanalyseerd en vervolgens gebruikt voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van informatie die uw kind persoonlijk identificeert (zoals de naam) en de anonimiteit van uw kind blijft onder alle omstandigheden gewaarborgd. De verzamelde onderzoeksgegevens worden gecodeerd opgeslagen en alleen medewerkers van het specifieke onderzoek weten welke code aan de gegevens van uw kind gekoppeld is. De onderzoeksgegevens worden opgeslagen en zijn voor externe onderzoekers alleen toegankelijk zonder persoonsgegevens of andere gegevens die het mogelijk zouden maken de identiteit van u of uw kind te achterhalen, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens
U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. In dat geval zullen we uw persoonsgegevens uit onze database verwijderen. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien (in dat geval ontvangt u een kopie), aanpassen of verwijderen, of de verwerking van deze gegevens wilt beperken, kunt u hiervoor contact opnemen met ons. Wij zullen uw verzoek binnen 1 maand afhandelen. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien deze gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. Voor alle hier beschreven gevallen kunt u contact met ons opnemen via brc@ru.nl.

Onderzoeksgegevens
Wat betreft onderzoeksgegevens heeft u dezelfde rechten. De enige uitzondering is dat wij onderzoeksgegevens die op het moment van verzoek al verwerkt zijn niet kunnen verwijderen.

De verantwoordelijke toezichthouders zijn de Bavarian Data Protection Authority (BayLDA), Postfach 1349, 91504 Ansbach, Duitsland en de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland. 

Inzagerecht van toezichthoudende autoriteiten ter controle van het onderzoek
Sommige personen en instanties moeten inzage kunnen hebben in uw persoons- en onderzoeksgegevens. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Deze personen en instanties die ter controle toegang tot uw gegevens kunnen verkrijgen zijn onder andere: daartoe bevoegde personen binnen de Radboud Universiteit en de Max Planck Gesellschaft en (inter)nationale toezichthoudende autoriteiten (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens en Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht en het Landelijke Orgaan Wetenschappelijke Integriteit). Zij zullen uw gegevens geheimhouden. U wordt gevraagd voor deze inzage toestemming te geven. Indien u dat niet wilt kunt u niet deelnemen aan ons onderzoek.

Functionarissen gegevensbescherming
Omdat het BRC een samenwerking is van verschillende afdelingen en instellingen, zijn er meerdere Functionarissen voor de Gegevensbescherming. Voor de onderzoeksgroep Language Development op het Max Planck Instituut, is de Functionaris voor de Gegevensbescherming mevrouw Heidi Schuster van de Max Planck Society. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u direct contact opnemen via datenschutz@mpg.de of door +49 89 2108 1554 te bellen (mevrouw Schuster spreekt Engels of Duits). Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de locale coördinator via privacy@mpi.nl.

Voor de onderzoeksgroepen BabyBRAIN en First Language Acquisition op de Radboud Universiteit, is de Functionaris voor de Gegevensbescherming de heer Ronald Sarelse. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen via privacy@ru.nl.

Voor de onderzoeksgroep Developmental Psychobiology lab van het Radboud Universitair Medisch Centrum, kunt u voor vragen over gegevensbescherming contact opnemen via gegevensbescherming@radboudumc.nl.

U kunt uw vraag ook aan brc@ru.nl richten. Dan zorgen wij ervoor dat de vraag bij de juiste Functionaris voor de Gegevensbescherming terecht komt.

Information on data processing in conformity with Art. 14 General Data Protection Regulation

1. Contact details of the controller

We, the Baby & Child Research Center provide the following social media websites:


As the provider of these websites, we work together with the provider of the respective social media platform in the sense of Art. 4 No. 7 of the General Data Protection Act (GDPR):

 • Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram)
 • Google Ireland Ltd. (YouTube)
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn)
 • Twitter International Company (Twitter)


When you visit our social media websites, the controller processes personal data. Below we will inform you of which data these are, how they are processed and what rights you have in this context. We as the controller of these websites have concluded agreements with the provider of the respective social media platform which e.g. set out the conditions for using the websites. The terms of use of the respective provider and the terms and conditions and guidelines listed there at the end are relevant here.

2. Use of insights and cookies

The providers of the social platforms also provide us with user statistics (so-called analytical services or page insights data) for our websites on the social media platforms based on the actions and interactions of our followers (e.g. likes, shares, comments etc., the number of following, individual page area access, scope of a contribution as well as statistics about the followers based on age, language, place of origin or interests), which help us to contact our followers and interested parties, understand the use and scope of our contributions, evaluate contents and identify user preferences and design our websites on the social media platforms to be as target-group-friendly as possible. We cannot influence or access the creation or processing of these user statistics and the underlying data; this is performed on the sole responsibility of the provider of the respective social media platform.

The provider of the respective social media platform receives, records and processes the information stored in the cookies. This also includes services provided by the provider or the provider group of the social media platforms as well as services provided by other companies that use the social media platforms and which are visited by the user. In addition, other positions such as partners or even third parties can use cookies on the social media platforms to provide services to the companies advertising on the social media platforms. For more information on the use of cookies by the provider, please see the latter’s Cookie Policy.

3. Contact details of the Data Protection Officer

The contact details of the MPG Data Protection Officer are: Hofgartenstraße 8, D-80539 Munich, Tel.: +49 (89) 2108-1554, Email: datenschutz@mpg.de

4. Purposes of data processing

The data entered on our websites on social media platforms such as comments, questions, videos, images, likes, public messages, job preferences and selection etc. are published by the provider of the social media platform and only used or processed by us for the purposes listed below. We reserve the right to delete contents, where necessary. If applicable, we will share our contents on our website, if this is a function of the website and communicate with you via the website.

The websites provided by us contain links to our other company sites on social media platforms. You can identify links to the websites of the social media platforms e.g. by the respective company logo. If you follow this link, you can reach our company sites on the respective social media platforms. When you click on a link to a social media platform, a connection is established with the servers of the social media platform. This informs us that you have visited our website. In addition, further data is transmitted to the providers of the social media platform. These are, for example:

 • Address of the website with the activated link
 • Data and time of the website access and activation of the link
 • Information about the browser and operating system used
 • IP address


If you are already logged into the respective social media platform at the time that you activate the link, the provider of this social media platform may be able to determine your user name or even your real name based on the transmitted data and attribute this information to your personal user account on the social media platform. You can prevent this allocation to your personal user account, if you log out of your user account first.

5. Establishing contact

You can contact us via several of our websites on social media platforms. We process your data in order to answer your query and, if applicable, to send you the requested information materials. Your data may also be transmitted to the position responsible for your query. This position may be a third party. A transmission only takes place, if we are authorized to carry out the transmission under data protection law.

If you send us a query on the social media platforms, we may, depending on the required response, also refer to other, secure communication channels which guarantee confidentiality.

You always have the option to send us confidential enquiries via our address listed under contact details.

6. Statistical evaluations

Information processing is intended to allow us as the provider of the social media website to receive statistics (so-called page insights data) which the provider of the social media platform makes available based on the visits to our website. For example, it enables us to gain knowledge about the profiles of the visitor who like our website or use the applications on our website, so that we can provide them with more relevant contents and develop functions which may be of greater interest to them.

In order for us to better understand how to use our website to better reach our interested users, the recorded information is also subjected to demographic and geographical analyses which are then made available to us. We can use this information in order to offer targeted interest-based contents without obtaining direct knowledge of the visitor’s identity. Where visitors use social media platforms on several devices, the recording and analysis can also be implemented across several devices, if these are registered users who are logged into their profiles.

The created visitors’ statistics are transmitted exclusively in an anonymized format. We do not have any access to the underlying data.

You can find more information on the processing of your personal data by the provider of the respective social media platform in the context of creating and processing user statistics by checking the information about user statistics on the following websites by the respective social media platform:


7. Legal basis for data processing

We provide these social media websites in order to present ourselves to the users and other interested parties who visit our websites and to communicate with them. The personal user data are processed on the basis of our legitimate interests in an optimized company and product presentation (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

8. Recipients or categories of recipients

We do not transfer the data to third parties.

The servers of the social media platforms are located in the USA and in other countries outside the European Union. As a result, the providers of the social media platform can also use the data in countries outside the European Union. Please note that companies in these countries are subject to data protection law that does not generally protect personal data to the same extent as is the case in the European Union.

Please note that we cannot influence the scope, type and purpose of the data processing by the provider of the social media platform. For more information on the use of your data by the social media platform linked to on our website, please see the privacy policies of the respective social media platforms:


9. Duration of storage

We do not save the data.

10. Rights of the data subject

You have the right to information about your data saved at the MPG, the right to correction of the data, if these are incorrect, the right to deletion of data stored inappropriately and the right to data portability. You also have the right to lodge a complaint with the supervisory authority. For the MPG, this is the Bavarian State Office for Data Protection Supervision [Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht], PO Box 1349, 91504 Ansbach.

11. Source of data 

The data are not collected directly from the data subjects but instead made available by the provider of the social media platform:

 • Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram)
 • Google Ireland Ltd. (YouTube)
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn)
 • Twitter International Company (Twitter)

 

Heeft u tijdens uw aanmelding aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen? Dan zullen wij u deze via ons nieuwsbrief systeem Interspire toesturen. Hiervoor zullen wij de volgende gegevens naar Interspire uploaden:

 • De naam van uw kind (om u te kunnen adresseren)
 • Uw e-mailadres (om uw de nieuwsbrief te kunnen sturen)
 • De geboortedatum van uw kind (om u jaarlijks te verrassen)


Interspire wordt volledig op onze eigen servers van de Radboud Universiteit Nijmegen gehost. Uw gegevens blijven dus ten alle tijde binnen onze beveiligde omgeving en worden niet met externe bedrijven gedeeld.

Bij iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid zich via een link uit te schrijven.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen. We houden ons het recht voorbehouden om dit beleid te wijzigen wanneer onze website, dienstverlening of de wetgeving verandert.

Meedoen aan onderzoek!

Wilt u samen met uw kind meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Meedoen

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over een van deze onderwerpen? Laat het ons weten!

Neem contact op