Onderzoeksgroep: Language Development

Iris Schmits

Hoi! Ik ben Iris en ik werk als onderzoeksassistent bij de afdeling language development van het Max Planck Instituut. We onderzoeken de ontwikkeling van taal

Read more

Clara Kunst

Ik ben promovendus bij de Language Development Department van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, onder supervisie van Professor Evan Kidd en Dr. Sharon Unsworth.

Read more

Jennifer Sander

Ik ben een tweedejaars PhD student bij de Language and Development afdeling van het Max Planck Instituut. Ik word begeleid door Caroline Rowland en werk

Read more

Ciske Jansen

Ik ben Ciske, onderzoeksassistent bij de afdeling Language Development binnen het Baby & Child Research Center. Voorheen heb ik stage gelopen bij het Smart Baby

Read more

Melis Cetincelik

Ik ben een PhD student bij het Language Development Department. Ik onderzoek hoe jonge kinderen taal leren, en wat de rol is van sociale en

Read more

Yevheniy Skyra

Ik ben geïnteresseerd in de taalontwikkeling van Duitse en Russische kinderen. Om dit te onderzoeken maak ik gebruik Eyetracking en van een corpus die bestaat

Read more

Cielke Hendriks

Ik werk als onderzoeksassistent bij de afdeling Language Development van het Max Planck Instituut. In deze functie ben ik vooral verantwoordelijk voor het bouwen van

Read more

Rowena Garcia

Ik ben met name geïnteresseerd in hoe kinderen Tagalog leren, een van de grootste talen van de Filipijnen. Het achterliggende doel is achterhalen hoe kinderen

Read more

Tineke Snijders

My research focuses on (individual differences in) language processing in the brain, both in the adult and during child language development. In my work I have

Read more

Evan Kidd

In mijn onderzoek bestudeer ik de psychologie van taal, met een focus op: hoe kinderen de grammaticale onderdelen van hun taal leren en gebruiken; hoe

Read more

Participate in research!

Do you want to participate in research with your (unborn) child?

Participate

Do you have a question?

Do you have questions about any of these topics? Please get in touch!

Contact us