Taalontwikkeling tijdens de lockdown

15 Feb 2022

Zo’n twee jaar terug ging de wereld op slot. De eerste lockdown vroeg veel van iedereen, maar misschien wel het meeste van ouders met jonge kinderen. Jonge kinderen bleven thuis en sociale isolatie was het gevolg. Wat had dit voor effect op de taalontwikkeling van kinderen?

Wijdverspreid onderzoek
Onderzoekers van onder andere het BRC zochten dit uit. Zij ondervroegen ouders van 2200 (!) kinderen uit 13 (!) verschillende landen tijdens de lockdown over 1) de activiteiten die ze met hun kinderen ondernamen 2) hoeveel schermtijd hun kinderen kregen en 3) wat de woordenschat was van hun kind.

Voorlezen helpt!
Hieruit bleek dat kinderen die vaker werden voorgelezen tijdens de lockdown, meer woorden hadden geleerd. Daarentegen leerden kinderen met méér schermtijd, mínder nieuwe woorden dan kinderen met minder schermtijd.

Meer woorden dan verwacht
Hoewel kinderen meer schermtijd hadden tijdens lockdown, leerden ze gemiddeld gezien meer nieuwe woorden dan verwacht (vergeleken met gegevens van voor de pandemie)! Mogelijk komt dit doordat ouders andere activiteiten met hun kinderen ondernamen in deze periode.

Voorzichtig positief
Wetenschappers zijn voorzichtig positief. Ondanks dat kinderen meer schermtijd kregen, groeide hun woordenschat! Daarnaast lijken deze resultaten aan te tonen dat de effecten van sociale isolatie op de taalontwikkeling lijken mee te vallen; Hier moeten we echter voorzichtig zijn. We moeten niet vergeten dat hier onderzoek is gedaan naar een relatief korte periode (gemiddeld iets meer dan een maand) met uitzonderlijke omstandigheden.

Publications