Ontwikkeling meten

HomeTaal in het Babybrein OnderzoekOntwikkeling meten

Spelletjes in het lab

Wanneer uw kind 24 maanden oud is, komen jullie voor een laatste keer bij ons langs in het lab. We doen dan geen EEG-meting, maar een meting van de algemene ontwikkeling van uw kind. Tijdens deze afspraak gaan we samen met uw kind spelenderwijs verschillende taakjes doen. Deze taakjes hebben te maken met leren en nadenken (cognitie), bewegen (motoriek), en taal.

Deze laatste afspraak geeft ons een goed beeld van de algemene ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is heel waardevol voor het Taal in het Babybrein onderzoek. We kunnen nu namelijk kijken of de hersenactiviteit van kinderen in het eerste jaar van hun leven ons al iets kan vertellen over hoe zij zich later zullen ontwikkelen. We brengen daarvoor alle informatie samen die we verzameld hebben gedurende de 1,5 jaar van het onderzoek: de hersenprocessen van baby’s tijdens het luisteren naar verhalen en klanken, de ontwikkeling van deze hersenprocessen tijdens het eerste levensjaar, de babbelontwikkeling tijdens het eerste levensjaar, de ontwikkeling van taalbegrip en taalproductie tijdens het tweede levensjaar, en de algemene ontwikkeling (cognitie, motoriek en taal) van kinderen van 2 jaar oud. Daarnaast kijken we ook nog in hoeverre deze processen worden beïnvloed door erfelijke factoren en de omgeving van een kind.

Participate in research!

Do you want to participate in research with your (unborn) child?

Participate

Do you have a question?

Do you have questions about any of these topics? Please get in touch!

Contact us