BRC en KION gaan samenwerken

31 Mar 2022

Het BRC en KION Kinderopvang gaan een samenwerking aan, waarbij onderling kennis en kunde worden uitgewisseld met als doel praktijk en wetenschap te verbinden. Eddy Brunekreeft, voorzitter van de Raad van Bestuur ad interim bij KION, en Sabine Hunnius, directeur van het BRC, hebben dit vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Met de samenwerking willen BRC en KION het wetenschappelijk onderzoek meer naar de praktijk brengen, zodat kinderopvanglocaties kunnen inspelen op wetenschappelijke inzichten. Denk bijvoorbeeld aan hoe onderzoek laat zien dat voorlezen, liedjes zingen en actief bezig zijn met taal cruciaal zijn voor de taalverwerving van jongs af aan. Eddy Brunekreeft van KION zegt hierover: ‘Door de samenwerking met het BRC kunnen wij wetenschappelijke inzichten in de praktijk toepassen op onze locaties; dat is in het belang van de ontwikkeling van alle kinderen.’ Belangrijke thema’s in de samenwerking zijn dan ook onder andere kennisdeling en kennisborging.

BRC directeur Sabine Hunnius en KION voorzitter Raad van Bestuur a.i. Eddy Bunekreeft ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Een ander belangrijk onderwerp is praktijkrelevant onderzoek, dat onderzoekers van het BRC zullen uitvoeren bij kinderdagverblijven, peutergroepen en buitenschoolse opvanglocaties van KION. Het BRC en KION willen hiermee hun kennis en kunde over de ontwikkeling van kinderen – in het bijzonder in de leeftijd van 0 tot 6 jaar – verder verrijken. Sabine Hunnius van het BRC: ‘Wij willen graag weten welke vragen er spelen bij ouders en professionals in de kinderopvang. En ons onderzoek naar vroege ontwikkeling is natuurlijk alleen maar mogelijk als ouders en kinderen meedoen. Ook daarom is de samenwerking met KION voor ons zo belangrijk.’

Meer weten? Neem contact op met Josje de Valk.