Jennifer Sander

Junior onderzoeker

Over mij

HomeLanguage DevelopmentJennifer Sander

Ik ben een tweedejaars PhD student bij de Language and Development afdeling van het Max Planck Instituut. Ik word begeleid door Caroline Rowland en werk aan een project over individuele verschillen in taalverwerving.

Ik ben geïnteresseerd in hoe kinderen hun gezichtsvermogen gebruiken ter ondersteuning van het leren van een taal. Om te begrijpen hoe kinderen taal leren is het belangrijk om niet slechts naar 1 taal te kijken maar om vele talen te vergelijken en te onderzoeken hoe de leerprocessen van verschillende talen overeenkomen. Een belangrijke vergelijking is tussen gesproken taal en gebarentaal. Ik ben geïnteresseerd in de taalverwerving van kinderen die wel en niet kunnen horen. Doen ze dit op dezelfde of op een andere manier? En wat zegt dit over taalverwerving in het algemeen?

Op dit moment doe ik onderzoek naar de interactie tussen sprekende en gebarende ouders met hun kinderen. In beide instanties gebruiken ouder en kind visuele aandacht in hun communicatie. In dit onderzoek bekijk ik hoe ouders en kinderen elkaars kijkrichting gebruiken, bijvoorbeeld wanneer een kind de blik van de ouder volgt om een object te identificeren.