Caroline Rowland

Hoofdonderzoeker

Over mij

HomeLanguage DevelopmentCaroline Rowland

Ik ben directeur van het Language Development Department van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en professor First Language Acquisition op de Radboud Universiteit.

Al meer dan 20 jaar onderzoek ik hoe jonge kinderen leren communiceren met taal, hoe het ontwikkelende brein dit proces ondersteunt en hoe het beïnvloed wordt door verschillen in de omgeving van kinderen; verschillen tussen talen, families en culturen. In een van mijn huidige projecten onderzoek ik waarom sommige kinderen sneller taal leren dan anderen. Ik leid een groot longitudinaal onderzoek, the Language 0-5 Project, waarin de taalontwikkeling van 90 Engelstalige kinderen tussen 6 maanden en 4.5 jaar werd gevolgd.

Deze resultaten gebruik ik om:

  • Theorieën te ontwikkelen over waarom kinderen verschillen in hoe snel ze taal leren;
  • Te onderzoeken hoe de familieomstandigheden van een kind de taalontwikkeling beïnvloeden;
  • Evidence-based advies te geven aan peuter-/kleuterleidsters over het stimuleren van de taalontwikkeling.

In mijn boek, Understanding Child Language Acquisition, geef ik een introductie over belangrijk onderzoek naar taalontwikkeling in de afgelopen 50 jaar. Ook geef ik een introductie over de meest invloedrijke theorieën op dit gebied.

Meer lezen?

Jones, G., Cabiddu, F., Andrews, M., & Rowland, C. F. (2021). Chunks of phonological knowledge play a significant role in children’s word learning and explain effects of neighborhood size, phonotactic probability, word frequency and word length. Journal of Memory and Language, 119: 104232.

Noble, C., Sala, G., Peter, M., Lingwood, J., Rowland, C. F., Gobet, F., & Pine, J. (2019). The impact of shared book reading on children's language skills: A meta-analysis. Educational Research Review, 28: 100290. doi:10.1016/j.edurev.2019.100290.

Peter, M. S., Durrant, S., Jessop, A., Bidgood, A., Pine, J. M., & Rowland, C. F. (2019). Does speed of processing or vocabulary size predict later language growth in toddlers? Cognitive Psychology, 115: 101238.