Wat je ziet is wat je voelt

01 Jun 2023

Met onze vijf zintuigen ontdekken we de wereld: we zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Via al deze kanalen komt er informatie binnen. Maar hoe combineren we deze informatie?

Wat je ziet is wat je voelt

In een nieuwe BRC studie hebben we onderzocht hoe visuele input (wat je ziet) invloed heeft op wat je voelt. Kinderen en volwassenen kregen een speciale ‘mouw’ aan. Deze zorgde voor een gevoel van aanraking op de arm terwijl er ook een lampje knipperde, al dan niet op dezelfde plek als de aanraking. De plek van het lampje bleek invloed te hebben op wat proefpersonen voelden: wanneer een proefpersoon werd gevraagd waar hij of zij de aanraking had gevoeld, werd vaak een locatie aangewezen die dichter bij het lampje zat dan de werkelijke aanraking.

Irrelevante informatie negeren

Verrassend was dat kinderen (6 tot 12 jaar) meer beïnvloed werden door het lampje dan dan volwassenen. Dit is verrassend omdat eerder onderzoek liet zien dat kinderen in het algemeen minder goed lijken te zijn in het combineren van informatie van verschillende zintuigen. Uit dit onderzoek blijkt dat dit níet komt doordat kinderen de informatie niet ‘koppelen’; de koppeling tussen zintuigen blijkt bij hen namelijk juist sterker te zijn! Waarschijnlijker zijn kinderen sterk geneigd om zintuiglijke informatie samen te voegen, maar zijn ze nog aan het leren om dit op een optimale manier te doen. Ook wijzen de resultaten erop dat het voor kinderen wellicht moeilijker is om irrelevante zintuiglijke informatie te negeren.

Read more?

Verhaar, E., Medendorp, W. P., Hunnius, S., & Stapel, J. C. (2021). Bayesian causal inference in visuotactile integration in children and adults. Developmental Science.