Vrijetijdsbesteding en psychische gezondheid

01 Jun 2023

Een spelletjesmiddag, een wandeltocht of een theaterles. Meedoen aan vrijetijdsactiviteiten is goed voor je lichamelijke en mentale gezondheid. Zo heeft onderzoek met jongvolwassenen laten zien dat vrijetijdsbesteding, met name sport, kan zorgen voor een afname van psychische problemen. Dit komt voornamelijk door interacties met leeftijdsgenoten, het gevoel ergens bij te horen, en het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Hoe zit dat met kinderen op de basisschool?

Risico op psychische problemen

Om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen deelname aan verschillende vormen van vrijetijdsactiviteiten (sport en niet-sport) en een risico op psychische problemen bij 4- tot 12-jarigen, onderzochten wij 5010 kinderen. Van alle kinderen deed 58% mee aan sportactiviteiten en 22% aan niet-sportactiviteiten. Ook hebben wij het risico op psychische problemen bij deze kinderen vastgesteld met behulp van een vragenlijst. De kinderen die meededen aan vrijetijdsactiviteiten vergeleken wij vervolgens met kinderen die hier niet aan mee deden.

Een hobby is meer dan leuk

Uit onze resultaten bleek dat zowel kinderen die deelnemen aan sportactiviteiten als niet-sportactiviteiten een kleinere kans hebben op psychische problemen vergeleken met kinderen die niet meedoen aan vrijetijdsactiviteiten. Vrijetijdsbesteding lijkt daarom niet alleen leuk te zijn, maar ook nog eens goed voor de mentale gezondheid!

Read more?

Boelens, M., Smit, M. S., Windhorst, D. A., Jonkman, H. J., Hosman, C. M., Raat, H., & Jansen, W. (2022). Associations between organised leisure-time activities and mental health problems in children. European journal of pediatrics181(11), 3867-3877.