Spiegelgedrag in het kinderbrein hangt af van intenties

01 Jun 2022

Wist jij dat je hersenen vrijwel geen onderscheid maken tussen situaties waarin jijzelf een bepaalde handeling uitvoert (bijv. een glas water pakt) en situaties waarin je naar iemand anders kijkt die hetzelfde doet? Dit noemen we spiegelgedrag en zien we ook terug in de hersenen van baby’s en jonge kinderen. Kinderen leren natuurlijk erg veel door anderen te observeren en na te doen. Speelt spiegelgedrag hier een rol in? 

Wel of niet nadoen? 
Wij vroegen ons af of kinderen sterker spiegelgedrag in hun hersenen zouden vertonen tijdens het bekijken van een handeling als zij van plan waren deze na te doen. We lieten 4-jarige kinderen naar verschillende filmpjes kijken waarin andere mensen handelingen uitvoeren. Daarbij kregen sommige kinderen de instructie om de handeling na te doen en andere kinderen niet. Terwijl de kinderen naar de filmpjes keken werd de activiteit in hun hersenen gemeten met behulp van EEG

Meer of minder spiegelen
Wat bleek? Bij de kinderen die de instructie hadden gekregen om de handeling na te doen zagen we veel spiegelgedrag in de hersenen! Bij de kinderen die deze instructie niet hadden gehad, zagen we veel minder spiegelgedrag.

Dit betekent dat terwijl kinderen hetzelfde zien, hun hersenactiviteit anders kan zijn. Hieruit blijkt dat jonge kinderen andermans handelingen anders verwerken, afhankelijk van hoe belangrijk deze actie is van hun eigen gedrag.  

Read more?

Meyer, M., Endedijk, H. M., & Hunnius, S. (2020). Intention to imitate: Top-down effects on 4-year-olds’ neural processing of others’ actions. Developmental cognitive neuroscience, 45, 100851.