Sensitieve zorg – ook in de kinderopvang!

25 Apr 2023

Op donderdag 13 april vond de thema-avond “Sensitieve zorg bij baby’s” plaats, een initiatief van KION en het Baby & Child Research Center. Zo’n 100 man bezocht de universiteit om hier meer over te leren. Ze werden verwelkomd met een kop koffie en thee en werden vervolgens naar de zaal begeleid. 

Wat zegt de wetenschap?

Hoogleraar Carolina de Weerth trapte af. Zij sprak over het belang van de vroege ontwikkeling: ervaringen op jonge leeftijd hebben gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid op latere leeftijd. Ze gaf het voorbeeld van cosleeping, waarbij baby’s op de kamer van de ouders slapen. Deze kinderen laten meer prosociaal gedrag en betere slaapkwaliteit zien op 6-8 jarige leeftijd! Mogelijk komt dit doordat ouders beter en sneller kunnen reageren op signalen van het kind, ofwel sensitieve zorg kunnen bieden.

Sensitieve zorg in de praktijk
Pedagogisch coach Marianne Krabben en beleidsmedewerker Mireille Aarts haakten hierop in. Zij vertelden hoe ze, zelfs in de drukte van alledag op de kinderopvang, sensitieve zorg bieden. Omdat het niet mogelijk is om ieder kind continu aandacht te geven, maken ze extra gebruik van de verzorgingsmomenten. Tijdens deze momenten geven ze het kind ongedeelde aandacht. Wanneer ze een kind bijvoorbeeld verschonen, hebben ze een-op-een contact met het kind waardoor ze goed naar het kind kunnen kijken en erop kunnen reageren.

Alle sprekers en aanwezigen bedankt voor de inspirerende avond. En tot op de volgende thema-avond!