Gezocht: kindjes tussen 1.5 en 3 jaar

16 Dec 2021

Er is nog veel dat we willen weten over de gedrags- en hersenontwikkeling van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Daarom is het heel belangrijk dat dit wordt onderzocht.

Voor het SAPIENS Project kijken we naar de hersenontwikkeling van jonge kinderen met een verhoogde kans op het ontwikkelen van autisme (ASS) op basis van de score op een vragenlijst. Ons doel is bij te dragen aan de verbetering van de diagnostiek en de gepersonaliseerde behandeling van deze kinderen

We zijn we op zoek naar zeer jonge kinderen tussen 18 en 36 maanden (1,5 en 3 jaar) met problemen in sociaal gedrag, communicatie en spel. Als een kind een score van drie of meer heeft op de CoSos-vragenlijst, kan een kind in aanmerking komen voor deelname.

More information

Ouders kunnen meer informatie over Sapiens hier vinden. Het is ook mogelijk om vrijblijvend een e-mail te sturen naar kloe.fico@donders.ru.nl.