Language and play

HomeThemaLanguage and play

Spelen en leren lijken in de kinderopvang en in het onderwijs vaak elkaars tegenpolen: Spelen is voor de lol, leren is nuttig. Maar vooral voor jonge kinderen is spelen essentieel voor een goede ontwikkeling. Spelen zorgt onder andere voor een betere ontwikkeling van het brein, het stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling. Sommige wetenschappers gaan zelfs zo ver en nemen aan dat spelen gelijk staat aan leren! In het nieuwe taalspeelhuis zijn spelen, bewegen én het leren van Nederlands gecombineerd.

Het belang van een goede taalontwikkeling

Taal is essentieel voor een goede ontwikkeling. De hoeveelheid taal die een kind in de eerste jaren hoort, hangt sterk samen met de grootte van hun woordenschat. De grootte van de woordenschat van een kind is een belangrijke voorspeller van later schoolsucces, gezondheid en sociaal en economisch welbevinden.

Taalachterstand

Helaas beginnen veel kinderen op school met onvoldoende kennis van de Nederlandse taal. Vaak komt dat doordat ze thuis met een andere taal dan het Nederlands opgroeien. Deze kinderen leren het Nederlands voornamelijk buitenshuis, bijvoorbeeld op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school. We weten dat veel kinderen met een taalachterstand deze achterstand niet zo gemakkelijk inlopen, zelfs niet tijdens voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit is een hardnekkig probleem dat niet zo eenvoudig op te lossen is. Mogelijk kan een plek om te spelen én te leren een positieve bijdrage leveren aan de taalontwikkeling.

Taalspeelhuisje

Op het schoolplein van de brede basisschool de Bloemberg in Nijmegen staat het eerste Nederlandstalige taalspeelhuisje voor jonge kinderen. Dit taalspeelhuisje heeft drie open ‘kamers’ met elk een kleurrijk en aantrekkelijk taalleerspel. Peuters en kleuters kunnen er samen spelen, zonder dat er uitleg nodig is. Ze leren spelenderwijs Nederlandse woorden en zinnetjes.

Foto’s door Child Tuition, vrijgegeven in het publieke domein

De spelen zijn uiteraard geen vervanging van het natuurlijke taalaanbod door moedertaalsprekers, maar kunnen er wel een goede aanvulling op zijn. In de spelen zijn ongeveer 2000 unieke woorden verwerkt. Daarnaast zijn er liedjes en eenvoudige conversaties in verwerkt, want ook liedjes helpen bij het leren van taal! Het idee achter het taalspeelhuisje is dat kinderen samen spelen, bewegen en leren.

Read more?

Al spelend leer je Nederlands – Nemo Kennislink

Participate in research!

Do you want to participate in research with your (unborn) child?

Participate

Do you have a question?

Do you have questions about any of these topics? Please get in touch!

Contact us