Taal in ontwikkeling

HomeThemaTaal in ontwikkeling

In dit thema onderzoeken we de taalkennis van kinderen en hoe die kennis verandert naarmate kinderen ouder worden en zich verder ontwikkelen. We bestuderen hoe ouders/verzorgers met hun kinderen praten, en hoe de vaardigheden en persoonlijkheid van kinderen invloed hebben op de manier waarop ze op communicatie reageren en ervan leren.

Kindgerichte spraak

Voor een van de projecten van het MPI, onder leiding van Christina Bergmann, werken we samen met 68 andere labs van over de hele wereld, verspreid over vier continenten. Met elkaar vormen we het ManyBabies team en testen we een aantal van onze theorieën over hoe kinderen van verschillende taal- en culturele achtergronden taal verwerven. In de eerste ManyBabies studie werd bijvoorbeeld getest of baby’s een voorkeur hebben voor kindgerichte spraak of spraak gericht naar volwassenen. Kindgerichte spraak heeft bepaalde eigenschappen die de aandacht van een kind kunnen trekken, die hem/haar aanmoedigen om te focussen op wat er wordt gezegd, en die dus helpen met taalverwerving. Echter, het meeste onderzoek naar dit onderwerp is alleen uitgevoerd met Engelssprekende kinderen uit Noord-Amerika. Wij ontdekten dat kinderen in veel verschillende landen een voorkeur hebben voor kindgerichte spraak, ongeacht de taal die ze leren. Deze bevindingen zijn belangrijk om te begrijpen hoe kinderen hun taalaanbod gebruiken voor taalverwerving.

Verschillen in taalontwikkeling

In een ander project, onder leiding van Caroline Rowland, wordt onderzocht waarom de taalontwikkeling bij sommige kinderen sneller gaat dan bij anderen. In dit Language 0-5 Project hebben we de taalontwikkeling gevolgd van 90 Engelslerende kinderen van 6 maanden tot 4,5 jaar. Hierbij hebben we zeer veel verschillende mogelijke invloeden op taalontwikkeling bestudeerd. Met de resultaten kunnen we verklaren waarom kinderen van elkaar verschillen in de snelheid waarmee ze taal leren. Daarnaast gebruiken we de resultaten om te bekijken hoe taalontwikkeling wordt beïnvloed door de familieomstandigheden van een kind, en om advies te kunnen geven over het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen bij wie de taalverwerving minder vlot verloopt.

Taalverwerking

Gesproken taal is een snel en vluchtig signaal; een klank (en dus ook een woord of zin) verdwijnt zodra het is geproduceerd. Om spraak te kunnen begrijpen, moeten we dit signaal heel snel verwerken voordat het weer weg is. Volwassenen doen dit door alle talige informatie te gebruiken die ze door de jaren heen hebben verzameld. Kinderen hebben die kennis echter niet; zij moeten dat snelle, vluchtige signaal verwerken én er een volledig taalsysteem uit leren. We weten nog altijd weinig over de manier waarop kinderen hier toch in slagen. We willen graag begrijpen hoe de taalverwerkingsmechanismen van kinderen zich ontwikkelen, en hoe deze taalverwerking de taalontwikkeling beïnvloedt. De onderzoeksgroep van Evan Kidd richt zich op deze nog missende kennis. Aangezien talen op allerlei manieren van elkaar verschillen, bestuderen we de taalverwerking van een breed scala aan talen.

Meer lezen?

Byers-Heinlein, K., et al (2021). A multilab study of bilingual infants: Exploring the preference for infant-directed speech. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 4(1), 1-30.

Peter, M. S., Durrant, S., Jessop, A., Bidgood, A., Pine, J. M., & Rowland, C. F. (2019). Does speed of processing or vocabulary size predict later language growth in toddlers? Cognitive Psychology, 115: 101238.

Donnelly, S., & Kidd, E. (2020). Individual differences in lexical processing efficiency and vocabulary in toddlers: A longitudinal investigation. Journal of Experimental Child Psychology, 192: 104781.

Meedoen aan onderzoek!

Wilt u samen met uw kind meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Meedoen

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over een van deze onderwerpen? Laat het ons weten!

Neem contact op