Wel of niet samen slapen met je baby?

01 aug 2021

In Nederland is het advies om de baby in de eerste zes maanden van het leven in de kamer van de ouders te laten slapen (ook wel room-sharing genoemd), omdat dit het risico op wiegendood bijna halveert. Maar toch zijn de meningen over het wel of niet delen van een kamer verdeeld. Wat zegt de wetenschap?

Tegenstrijdige berichten
Sommige ouders en professionals denken bijvoorbeeld dat het delen van een kamer ervoor zorgt dat de baby meer afhankelijk wordt van de ouders. De baby zou de ouders nodig hebben om in slaap te vallen of door te slapen tijdens de nacht. Maar er zijn ook ouders en professionals die het tegenovergestelde denken. Zij zijn van mening dat het slapen van de baby op de kamer van de ouders juist goed is voor de ontwikkeling van het kind. Reden dus om hier in te duiken en te onderzoeken of de slaapplaats van het kind invloed heeft op het gedrag op latere leeftijd.

Positieve lange termijn effecten
Om dit te onderzoeken hebben de ouders een slaapdagboek bijgehouden tijdens de eerste zes maanden van het leven van de baby. Toen de kinderen tussen de 6 en 8 jaar oud waren hebben de ouders en leerkrachten vragenlijsten ingevuld over het gedrag van het kind. Ook hebben wij de kinderen geobserveerd. Wat bleek nu: het delen van een kamer tijdens de eerste zes maanden leidde niet tot slaap- of gedragsproblemen op 6 tot 8-jarige leeftijd. Resultaten lieten juist zien dat het delen van een kamer samenhing met positieve uitkomsten, zoals betere slaapkwaliteit en meer sociaal gedrag!

BRC-onderzoekers

Roseriet Beijers, Hellen Lustermans, Carolina de Weerth

Meer lezen?

Beijers, R., Cassidy, J., Lustermans, H. & de Weerth, C. (2018) Parent-Infant Room-sharing during the First Months of Life: Longitudinal Links with Behavior during Middle Childhood. Child Development, Sep 20. doi: 10.1111/cdev.13146.