Jessica Ramos Sanchez

Junior onderzoeker

Over mij

HomeBabyBRAINJessica Ramos Sanchez

Ik ben een PhD student bij het Donders Instituut en ik onderzoek de mechanismen achter de nieuwsgierigheid van kinderen en hoe dit verbonden is met hun cognitieve ontwikkeling.

Ik ben gefascineerd door hoe kinderen leren van alle informatie in hun dagelijkse omgeving. Tijdens mijn master heb ik onderzoek gedaan naar hoe kinderen met en zonder dyslexie herhaling gebruiken tijdens het luisteren om spraak beter waar te kunnen nemen. Daarnaast ben ik erg benieuwd of baby’s en kinderen met cognitieve ontwikkelingsstoornissen (autisme, down syndroom, dyslexie,..) hun omgeving op een andere manier ontdekken en of zij dus verschillende leerstrategieën toepassen.

Voor mijn PhD probeer ik uit te vinden wat baby’s en kinderen nieuwsgierig maakt en hoe nieuwsgierigheid zich ontwikkelt door de jaren heen. Welke omgevingsfactoren zorgen ervoor dat kinderen ontdekken? En hoe komt nieuwsgierigheid tot uiting en hoe stimuleert het leren in kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme?

Meer lezen?

Ramos-Sanchez, J., & Arias-Trejo, N. (2018, February). Lexical Phonological Networks in Children with Down Syndrome: An Initial Syllable Similarity Priming Task with an Eye-Tracking Method. In Proceedings of the Annual Meetings on Phonology (Vol. 5).