Imme Lammertink

Post doc

Over mij

HomeFirst Language AcquisitionImme Lammertink

Ik werk als onderzoeker bij Kentalis en de Universiteit van Amsterdam. Kentalis is een onderwijs, - en zorginstelling voor volwassenen en kinderen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben.

In mijn onderzoek richt ik mij op de taalontwikkeling van kinderen met gehoorverlies en kinderen met een TOS. Ik vergelijk de taalontwikkeling van deze kinderen met de taalontwikkeling van kinderen zonder gehoorverlies of TOS. Om deze vergelijking te kunnen maken werk ik samen met het BRC. Op dit moment test ik op het BRC voor het WOLC-onderzoek. Een spannend en innovatief onderzoek waarbij we door middel van Eyetrackers (camera’s die ouder en kind op het hoofd dragen) proberen te begrijpen hoe kinderen woorden leren tijdens het spelen. Dit onderzoek voer ik uit met Angela Stevens en we testen hiervoor kinderen met en zonder gehoorverlies.

Binnenkort start ik ook een onderzoek naar het voorspellen van beurtwisselingen in een gesprek bij kinderen met en zonder TOS.