Hilde Althof

PhD-kandidaat

Over mij

HomeBabyBRAINHilde Althof

Hoe leren kinderen om hun manier van praten aan te passen aan wat ze denken dat een ander begrijpt? Welke invloed hebben verschillende sociale factoren in het vroege kinderleven hierop? En speelt de ontwikkeling van de hersenen een rol hierin? Dit zijn vragen die ik onderzoek in mijn promotieonderzoek! We gaan kijken naar hoe kinderen van 3 en 4 jaar spelen en praten met anderen op het kinderdagverblijf. We willen weten of de hoeveelheid en soort interacties invloed hebben op hun communicatie vaardigheden twee jaar later, als ze 5 tot 6 jaar zijn. Ook zijn we nieuwsgierig of en welke veranderingen in de hersenen effect hebben op hoe kinderen met anderen omgaan en praten als ze nog jong zijn. Dit onderzoeken we onder andere met behulp van (f)MRI.

In januari 2024 ben ik begonnen met mijn PhD bij de BabyBRAIN-groep. Wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort in het Baby & Child Research Center!