Welzijn van moeder en kind

01 jun 2022

Een zwangerschap, een pasgeboren kind,… Dat zijn wat je noemt stressvolle situaties! Het is dus niet gek dat alle moeders wel eens stress ervaren. De hoeveelheid stress is echter niet bij alle moeders gelijk. Heeft dit gevolgen voor het kind? Wij hebben gekeken naar het verband tussen het welzijn van de moeder tijdens de zwangerschap en de eerste zes maanden na de geboorte én de stressreacties en het gedrag van het kind op 6-jarige leeftijd.

Stresstest bij kind van zes
Op 6-jarige leeftijd vroegen we de kinderen om 3 stressvolle taakjes uit te voeren voor een jury. (Breekt het zweet je al uit?) Bij het eerste taakje kregen kinderen de opdracht om zo stil mogelijk te staan. Er werd een alarm aan de kleren vastgemaakt die af zou gaan bij beweging. Bij het tweede taakje kregen kinderen een opname van een dierenverhaaltje te horen. De opname bevatte ‘gaten’ die kinderen moesten opvullen door het geluid van het genoemde dier te maken. Bij het derde taakje moesten kinderen een toren maken van blikjes, wat onmogelijk is zonder lijm! Al deze taakjes werden uitgevoerd voor de priemende ogen van een jury. 

Cortisol
Tijdens deze taakjes hebben we bij de kinderen cortisol gemeten; een hormoon dat een rol speelt bij stress. Ook telden we hoe vaak de kinderen naar de jury keken. Dit hebben we in verband gebracht met het welzijn van de moeder in de zwangerschap en de maanden daarna.

Stress rond de zwangerschap voorspelt cortisol bij kinderen
Kinderen van moeders die meer angst ervoeren tijdens de zwangerschap en/of kort daarna, hadden meer cortisol tijdens de stressvolle taakjes! Bovendien keken deze kinderen minder vaak naar de jury. Wat deze hogere cortisolniveaus precies betekenen, en of deze gevolgen hebben voor de gezondheid van het kind, positief dan wel negatief, moet nog verder worden onderzocht. 

Meer lezen?

Simons, S., Zijlmans, M., Cillessen, A., & de Weerth, C. (2019). Maternal prenatal and early postnatal distress and child stress responses at age 6. Stress (Amsterdam, Netherlands), 22(6), 654–663.