Prenatale stress en kwaliteit van ouderschap

29 jun 2022

Stress tijdens de zwangerschap kan invloed hebben op  de latere gezondheid en ontwikkeling van het kind. Dit kan mogelijk komen doordat stress bij de moeder tijdens de zwangerschap, later samen kan hangen  met hoe zij voor haar kind  zorgt.

Daarom hebben we dit in een nieuwe studie onderzocht. We hebben stress gemeten bij zwangere vrouwen  en gekeken hoe dit na de geboorte samenhangt met :

  • Hoe sensitief de moeder zich gedraagt naar het kind;
  • De start en het verloop van borstvoeding geven, en
  • of moeder en kind op 1 kamer slapen (room-sharing).

Stress-ervaring & lichamelijke stress voor de geboorte
Vóór de geboorte hebben we aanstaande moeders gevraagd om vragenlijsten in te vullen over de hoeveelheid stress die ze ervaarden. Lichamelijke  stress hebben we bepaald door stresshormonen in moeders speeksel te meten. Om een idee te krijgen van de kwaliteit van het ouderschap hebben we vijf weken ná de geboorte moeders thuis geobserveerd terwijl ze het kind in een badje deed . Hiermee kunnen we onderzoeken of moeders goed reageerden op de baby.  Tot slot hebben we moeders gedurende de eerste zes maanden na de geboorte gevraagd slaap- en borstvoedingstijden in een dagboekje bij te houden.

Uitkomsten na de geboorte
Wanneer moeders zelf aangaven meer prenatale stress te ervaren, had dit geen gevolgen voor de borstvoeding of voor room-sharing. Wanneer zij echter tijdens de zwangerschap ’s avonds meer stresshormonen in hun speeksel hadden, hing dit wel samen met méér borstvoeding en room-sharing na de geboorte. Dus de hoeveelheid zelf gerapporteerde stress hing niet samen met het gedrag na de geboorte, maar de hoeveelheid lichamelijke stress wel!

Hoewel dit onderzoek moet worden herhaald om goede conclusies te trekken, is dit wel een indicatie dat prenatale stress bij moeders invloed heeft op hoe zij voor hun kind zorgen na de geboorte. Mogelijk verklaart de zorg van de moeder dus deels waarom we een verband vinden tussen stress tijdens de zwangerschap bij de moeder en uitkomsten voor het kind.

Meer lezen?

Simons, S. S., Cooijmans, K. H., Beijers, R., & de Weerth, C. (2022). Focus: The Science of Stress: Can Maternal Prenatal Self-Reported and Physiological Distress Predict Postnatal Caregiving Practices?The Yale journal of biology and medicine95(1), 3.