Spelenderwijs woorden leren

01 jun 2022

Ouders zijn vaak onder de indruk van de snelheid waarmee jonge kinderen woorden leren. Kinderen lijken soms een spons te zijn die de woorden in de omgeving opzuigt. Ze kunnen inderdaad in verschillende situaties nieuwe woorden ontdekken, bijvoorbeeld tijdens het spelen. Kinderliedjes spelen hierbij een belangrijke rol omdat ze de aandacht trekken en vaak dezelfde woorden herhalen. Maar kunnen liedjes ook helpen om nieuwe woorden te leren in een tweede taal? En hoe zit het met kinderen bij wie de taalontwikkeling niet vanzelf gaat? 

Taal leren door te spelen
Om dit te onderzoeken hebben wij in samenwerking met Noplica een Taalspeelhuisje ontwikkeld. In dit speelhuisje kunnen kinderen tussen de 2 en 6 jaar interactieve taalspelletjes spelen zonder toezicht van volwassenen. Eén van de spellen heet het “Energy Center”. Hier kunnen kinderen een kinderliedje afspelen door fietsende bewegingen te maken met hun handen (zie video).

Nieuwe woorden leren
In dit onderzoek keken wij naar twee groepen kinderen: kinderen met Nederlands als tweede taal en kinderen met een risico op een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Kinderen met TOS hebben moeite met het begrijpen en produceren van taal. Alle kinderen speelden gedurende zes weken één keer per week in het Energy Center, waar ze naar 20 verschillende liedjes konden luisteren. Een deel van de liedjes werd ook tijdens de les in de klas gespeeld. Kinderen uit beide groepen leerden nieuwe woorden met behulp van de liedjes! De kinderen met Nederlands als tweede taal leerden de woorden bovendien het best als ze de liedjes niet alleen in het speelhuisje maar ook in de klas hoorden. 

Buiten spelen, naar liedjes luisteren én nieuwe woorden leren? Ja, dat kan! Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk beweging en muziek zijn voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Meer lezen?

Hahn, L. E., Ten Buuren, M., Snijders, T. M., & Fikkert, P. (2020). Learning words in a second language while cycling and listening to children’s songs: The Noplica Energy Center. International Journal of Music in Early Childhood, 15(1), 95-108.