Samen spelen, samen leren

01 jun 2022

Spelen is hartstikke leuk, maar doen kinderen dit alleen voor de lol? Zeker niet! Naast dat het leuk is, helpt het hen ook om hun wereld te ontdekken. Bepaalde kinderspelletjes lijken ook belangrijk te zijn voor de ontwikkeling. Hoe zit dat precies? 

Wij waren vooral benieuwd naar ‘symbolisch spel’. Dit is een spelletje waarbij het kind doet alsof een voorwerp iets anders is. Het kind doet bijvoorbeeld alsof hij uit een leeg kopje drinkt of met iemand aan de telefoon is. Helpt symbolisch spel bij de taalontwikkeling?  

Doen alsof versus ‘normaal’ spel
In dit onderzoek hebben we ouders met hun 1,5 jaar oude kinderen laten spelen met twee verschillende soorten speelgoed. Eén soort lokte symbolisch spel uit, zoals een speelgoed-theeset en een speelgoedtelefoon. Hierbij konden ouder en kind ‘doen alsof’ ze thee dronken of telefoongesprekken voerden. Bij het andere soort speelgoed was geen fantasie nodig, zoals een echt muziekinstrument en een tekenbord. 

Doen alsof helpt de taalontwikkeling!
We ontdekten dat ouders en kinderen vaak ‘deden alsof’ bij de theeset en telefoon, maar niet bij het andere speelgoed. Bij het symbolische spel zagen we ook veel gedrag dat belangrijk is voor de taalontwikkeling. Zo wisselden ouders en kinderen tijdens het praten vaker van beurt, stelden ouders meer vragen en gebruikten meer woorden die geluiden nabootsen zoals mmmm en slurp. Ook voorspelde het aantal wisselingen van beurt tijdens het gesprek de taalontwikkeling van het kind 6 maanden later. 

Symbolisch spel lijkt daarom een positief effect te hebben op de taalontwikkeling. Het lokt langere en interessante gesprekken uit en dat is een context waarin kinderen het beste taal leren!

Meer lezen?

Creaghe, N., Quinn, S., & Kidd, E. (2021). Symbolic play provides a fertile context for language development. Infancy, 26(6), 980-1010.