Ouderschap & het belang van sociale steun

16 mrt 2023

Een kind grootbrengen doe je meestal niet alleen. Vaak krijgen ouders hulp vanuit hun sociale netwerk. Daarnaast hebben we in Nederland de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) die de ontwikkeling van kinderen monitort maar ook aanvullende zorg kan bieden, denk bijvoorbeeld aan extra contactmomenten met het consultatiebureau.

Opleidingsniveau & sociale steun
Uit ons onderzoek blijkt echter dat niet iedereen evenveel van deze aanvullende zorg gebruik maakt. Hoe minder sociale steun hoog opgeleiden krijgen, hoe vaker ze aanspraak maken op de aanvullende zorg. Bij lager opgeleiden was dit niet het geval. Dit betekent dat de aanvullende zorg die JGZ biedt, en die juist voor mensen met een minder uitgebreid sociaal vangnet een uitkomst zou zijn, niet door iedereen gebruikt wordt. Hierdoor blijven er kansen liggen om alle ouders passende zorg te bieden.

Ouderschapsstress
Het belang van sociale steun komt ook in een van onze andere onderzoeken naar voren. Daar keken wij naar de mate van stress die ouders van jonge kinderen ervaren door het ouderschap (ouderschapsstress). Een van de factoren die samenhing met ouderschapsstress was de hoeveelheid sociale steun. Hoe minder sociale steun, hoe meer stress ouders ervoeren.

Beiden onderzoeken geven het belang van sociale steun mooi weer. It takes a village to raise a child…