Meer huid-op-huidcontact = langer borstvoeding?

27 aug 2021

Borstvoeding heeft vele bewezen gezondheidsvoordelen voor zowel moeder als kind. Ondanks adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie is het aantal moeders dat langdurig borstvoeding geeft echter klein. Ook in Nederland! Hoe zouden we de duur van de borstvoeding kunnen verlengen?

BRC onderzoeker Kelly Cooijmans heeft samen met collega’s onderzoek gedaan naar het effect van dagelijks huid-op-huid contact tussen moeder en kind op de totale duur van de borstvoeding gedurende het eerste levensjaar. De ene groep moeders werd gevraagd om elke dag 1 uur huid-op-huid contact met hun baby te hebben gedurende de eerste vijf weken na de geboorte. De andere groep moeders bood ‘standaard’ zorg; zij kregen geen extra opdracht mee.

Wanneer de duur van de borstvoeding tussen deze twee groepen werd vergeleken, werd er geen verschil gevonden. Echter bleek dat het voor een deel van de moeders niet haalbaar was om dagelijks een uur huid-op-huid contact te hebben. Daarom werden in een tweede analyse enkel moeders geselecteerd die ten minste 28 van de 35 dagen dagelijks een uur huid-op-huid contact hadden toegepast.

Hier waren de resultaten veelbelovend. Deze moeders rapporteerden ruim een maand langere exclusieve duur van borstvoeding (zonder flesvoeding of vaste hapjes) en ruim twee maanden langere totale duur van borstvoeding dan moeders die standaard zorg boden! Hoe meer uren huid-op-huid contact, hoe langer bovendien de borstvoedingsduur.

Huid-op-huid contact is een eenvoudige interventie die voor alle moeders beschikbaar is. Mogelijk kunnen we met deze simpele interventie de duur van borstvoeding verlengen, en daarmee de gezondheid van moeder en kind bevorderen.

Meer lezen?

Cooijmans, K. H., Beijers, R., Brett, B. E., & de Weerth, C. (2021). Daily skin‐to‐skin contact in full‐term infants and breastfeeding: Secondary outcomes from a randomized controlled trial. Maternal & Child Nutrition, e13241.