Yentl de Kloe

PhD-kandidaat

Over mij

HomeYentl de Kloe

Binnen het kader van mijn promotieonderzoek aan de Universiteit
Utrecht, werk ik als gastonderzoeker binnen het BRC. Ik heb een
achtergrond in de cognitieve neuropsychologie en kunstmatige
intelligentie. In mijn promotieonderzoek analyseer ik methoden en
technieken die (ontwikkelings)psychologen gebruiken in hun
onderzoekspraktijken. Ik richt mij op de toepassing van
onto-epistemologische vraagstukken zoals; wat kunnen we, gegeven een
bepaalde technologie of methode, kennen; op welke specifieke manieren
dragen deze methoden en technologieën bij aan welke data we kunnen
vergaren en, in extensie, welke conclusies we daaraan kunnen hangen
(en welke niet).

Op dit moment werk ik aan de vraag of we de analyse van videobeelden
(gedeeltelijk) kunnen automatiseren. In eerder werk hield ik me bezig
met de datakwaliteit van verschillende eye trackers, en waarom gebruik
van verschillende eye trackers problemen kan opleveren in
longitudinale of multisited studies.