Clara Kunst

Junior onderzoeker

Over mij

HomeLanguage DevelopmentClara Kunst

Ik ben promovendus bij de Language Development Department van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, onder supervisie van Professor Evan Kidd en Dr. Sharon Unsworth. Ik ben geïnteresseerd in hoe tweetalige kinderen twee talen tegelijk leren en gebruiken. Ik ben van plan in Ierland verschillende studies uit te voeren bij kinderen die zowel Iers Gaelic als Engels spreken.

Hoe beïnvloeden talen elkaar?

Hoewel tweetalige kinderen heel goed in staat zijn hun twee talen uit elkaar te houden, kan het gebeuren dat de talen elkaar beïnvloeden. Stel u bijvoorbeeld een kind voor dat Iers en Engels spreekt en een prentenboek doorkijkt. Ze zou in het Engels iets kunnen zeggen als "the hen little". De woordvolgorde is hier onjuist in het Engels, maar zou correct zijn in het Iers. In het Engels komt het bijvoeglijk naamwoord vóór het zelfstandig naamwoord (little hen), maar in het Iers volgt het bijvoeglijk naamwoord op het zelfstandig naamwoord (chearc bheag = hen little). Het Iers-Engelse tweetalige kind kan dus een grammaticale regel van de Ierse taal hebben gebruikt in een Engelse zin.

Dit verschijnsel wordt Cross-Linguistic Influence (CLI) genoemd. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe en wanneer CLI gebeurt. Een belangrijke vraag van mijn onderzoek is of CLI vaker voorkomt wanneer tweetalige kinderen dominanter zijn in een van hun talen, dus wanneer ze de ene taal vaker gebruiken of horen dan de andere.