Chih Yeh

PhD-student

Over mij

HomeLanguage DevelopmentChih Yeh

Ik ben een PhD-student op de afdeling Taalontwikkeling (LDD) van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, onder supervisie van Professor Caroline Rowland en Dr. Sergio Miguel Pereira Soares. Mijn onderzoek richt zich op de manier waarop tweetaligheid de neurobiologische veranderingen in de hersenen die in ontwikkeling zijn beïnvloedt.

Het hebben van meer dan één taal in de hersenen is niet ongebruikelijk in moderne samenlevingen. In feite is meer dan 50% van de wereldbevolking tweetalig, wat erop wijst dat een aanzienlijk deel van de jongere generaties opgroeit in een tweetalige of meertalige omgeving. Daarom is het van cruciaal belang om een ​​duidelijk begrip te hebben van hoe ontwikkelende hersenen zich aanpassen aan tweetalige ervaringen.

In mijn PhD-project onderzoeken we de impact van tweetaligheid op neurobiologische veranderingen in de zich ontwikkelende hersenen, met behulp van elektro-encefalografie (EEG) en functionele nabij-infrarood spectroscopie (fNIRS). Onze focus ligt op het begrijpen van de onderliggende neurale mechanismen van de lexicale en morfologische semantische ontwikkeling van tweetalige kinderen, zoals hoe tweetalige peuters hun lexicale semantische netwerk rond dezelfde tijd opbouwen. Daarnaast onderzoeken we of factoren die verband houden met tweetalige ervaring, zoals de leeftijd van blootstelling, de mate van blootstelling en vaardigheid in beide talen, bijdragen aan individuele verschillen tijdens de ontwikkeling. Voor de EEG-studies rekruteren we momenteel Duits-Nederlandse tweetalige kinderen van 2 tot 6 jaar.