Liedjes helpen bij het leren van taal

15 sep 2021

Ouders en verzorgers zingen vaak liedjes voor en met hun kinderen. Wie kent het liedje ‘slaap kindje slaap, daarbuiten loopt een schaap’ nou niet! Behalve dat het een leuke bezigheid is, toont onderzoek aan dat het ook kan helpen bij het leren van taal.

Aan het eind van het eerste levensjaar leren baby’s meer en meer nieuwe woorden. Als hun woordenschat groeit moeten ze leren om onderscheid te maken tussen woorden die op elkaar lijken, zoals ‘slaap kindje slaap’ en ‘daarbuiten loopt een ‘schaap’. Rijmen geeft structuur aan woorden: met behulp van rijmpjes kun je de beginklanken scheiden van de rest om woorden te maken die erg op elkaar lijken, zoals slaap en schaap.

In een nieuw BRC onderzoek hebben 11 maanden oude baby’s geluisterd naar kinderliedjes terwijl hun hersenactiviteit werd gemeten (EEG). De hersenactiviteit in reactie op rijmende liedjes bleek anders te zijn dan in reactie op liedjes die niet rijmden. Dit betekent dat kinderen rijmpjes herkennen lang voordat ze zelf beginnen te rijmen!

Ook hebben we ouders gevraagd een schatting te geven van het aantal woorden dat hun kind kent, zowel op de dag van het onderzoek als een half jaar later. Dit geeft een beeld van de taalvaardigheden van het kind. Hoe baby’s op rijmpjes reageerden bleek gerelateerd te zijn aan het aantal woorden dat zij maanden later kenden! Kinderen die beter rijmpjes herkenden in liedjes kenden later meer woorden.

Ook al moet dit onderzoek herhaald worden om duidelijke conclusies te trekken, kunnen we nu al zeggen dat zingen voor je baby niet alleen leuk, maar ook leerzaam is! Het geeft je baby informatie over de structuur van zijn/haar moedertaal.

Meer lezen?

Hahn, L. E., Benders, T., Fikkert, P., & Snijders, T. M. (2021). Infants’ implicit rhyme perception in child songs and its relationship with vocabulary. Frontiers in Psychology, 12: 680882. doi:10.3389/fpsyg.2021.680882.