Liedjes bevatten een schat aan informatie 

01 jun 2022

Overal ter wereld zingen ouders voor hun kinderen. Samen zingen heeft een belangrijke functie voor de ontwikkeling: het stelt kinderen gerust en versterkt de band tussen ouder en kind. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat liedjes ook een bron van informatie zijn. 

Klanken onderscheiden
Aan het eind van het eerste levensjaar leren kinderen meer en meer nieuwe woorden. Als hun woordenschat groeit moeten ze leren om onderscheid te maken tussen rijmende woorden die op elkaar lijken, zoals ‘slaap’ en ‘schaap’ in het liedje: ‘slaap kindje slaap’. Rijmen geeft structuur aan woorden: met behulp van rijmpjes kunnen kinderen de klanken van woorden scheiden die erg op elkaar lijken. 

Rijmende baby’s?!
Kunnen baby’s dan al rijmen? Nou, nee; zelf rijmen kunnen ze nog niet, maar rijmpjes herkennen kunnen ze wel! Uit een onderzoek van het BRC uit 2018 bleek dat 9 maanden oude baby’s langer luisterden, en dus verrast waren, wanneer liedjes niet rijmden dan wanneer ze wel rijmden. Ze hebben dus op jonge leeftijd al een verwachting over het verloop van een liedje! 

In het babybrein
Afgelopen jaar vond het BRC resultaten die hiermee rijmden. Elf maanden oude baby’s luisterden naar kinderliedjes terwijl hun hersenactiviteit werd gemeten met behulp van een mutsje met elektroden (EEG). De hersenactiviteit in reactie op rijmende liedjes bleek anders te zijn dan in reactie op liedjes die niet rijmden. Ook dit betekent dat kinderen rijmpjes herkennen lang voordat ze zelf beginnen te rijmen!.

Grotere woordenschat
In datzelfde onderzoek hebben we ouders gevraagd een schatting te geven van het aantal woorden dat hun kind kent, zowel op de dag van het onderzoek als een half jaar later. Ze vonden dat kinderen die gemakkelijker rijmpjes herkenden in liedjes een paar maanden later een grotere woordenschat hadden. 

Naast het bevorderen van de ouder-kind relatie, heeft het zingen van liedjes ook een taalfunctie: Liedjes geven je baby informatie over de structuur van zijn moedertaal. Zingen voor je baby is dus niet alleen leuk, maar ook leerzaam!   

Meer lezen?

Hahn, L. E., Benders, T., Snijders, T. M., & Fikkert, P. (2018). Infants’ sensitivity to rhyme in songs. Infant Behavior and Development, 52, 130-139. 

Hahn, L. E., Benders, T., Fikkert, P., & Snijders, T. M. (2021). Infants’ implicit rhyme perception in child songs and its relationship with vocabulary. Frontiers in Psychology, 3665.