Ben je wat je eet (of drinkt)?

01 jun 2022

Borstvoeding, executieve functies en voeding
Borstvoeding heeft bewezen voordelen voor moeder en kind, zowel op fysiek als mentaal gebied. Verschillende onderzoeken tonen aan dat het geven van borstvoeding samenhangt met betere executieve functies van het kind. Executieve functies spelen een rol in het aansturen van gedrag, zoals plannen, emotieregulatie en inhibitie. Inhibitie, ofwel het vermogen om impulsen te beheersen, speelt een grote rol in bijvoorbeeld ADHD en verslavingsproblematiek.    

Naast borstvoeding hangen ook gezonde voedingspatronen samen met betere executieve functies. Bovendien hebben kinderen die gezonder eten vaak ook langer borstvoeding gekregen. 

Borstvoeding, inhibitie en voeding
In dit onderzoek keken we naar het verband tussen borstvoedingsgeschiedenis en inhibitie bij peuters. Ook wilden we weten of de kwaliteit van voeding hier een rol in speelde. Op verschillende leeftijden (aantal weken oud, 1 jaar en 3 jaar), stelden we ouders vragen over de borstvoeding. Op 3-jarige leeftijd maten we de voedselinname van hun kind in de afgelopen 24 uur. Tot slot hebben we het vermogen van het kind om impulsen te beheersen gemeten met vragenlijsten en gedragstaken.

Verrassende (nul-)resultaten
De resultaten waren verrassend: in tegenstelling tot eerdere studies vonden wij geen verband tussen borstvoedingsgeschiedenis en inhibitie bij 3-jarige kinderen! Bovendien speelde de kwaliteit van het dieet op 3-jarige leeftijd hier geen rol in. Mogelijk komt dit doordat wij andere methoden hebben gebruikt om het gedrag en de voedingsinname van de peuters te meten.   

Onze resultaten stroken dus niet met de uitdrukking ‘wat je bent is wat je eet’. Vervolgonderzoek zal hier uitsluitsel over geven. Desondanks draagt deze studie bij aan de toenemende kennis over de relatie tussen voeding en gedrag.

Meer lezen?

Willemsen, Y., Beijers, R., Arias Vasquez, A., & de Weerth, C. (2021). Do Breastfeeding History and Diet Quality Predict Inhibitory Control at Preschool Age?. Nutrients, 13(8), 2752.