Babytaal internationaal

16 mrt 2023

Praten met jonge kinderen

Ouders en verzorgers praten op een andere manier met jonge kinderen dan met volwassenen. Deze verschillen maken het kinderen waarschijnlijk makkelijker om taal te leren. Zo trekt spreken op een hogere toon bijvoorbeeld sneller de aandacht van kinderen. Langzamer praten en het langer uitspreken van klinkers (a, e, i, o, u) kunnen ervoor zorgen dat ze beter verstaan wat er tegen hen gezegd wordt.

Internationale resultaten

Hoewel deze verschillen al in veel onderzoeken naar voren kwamen, hebben we nu gekeken naar de resultaten van al deze studies samen. We ontdekten dat in alle onderzochte talen (o.a. Nederlands, Engels, Japans, Hongaars,…) ouders op een hogere toon en in een langzamer tempo met jonge kinderen praatten. Naarmate kindjes ouder werden, veranderde dit.

Ook varieerden ouders meer met hun toon wanneer ze met kinderen praatten, maar dit veranderde niet als de kinderen ouder werden. Tot slot werden klinkers in veel talen anders uitgesproken, maar de manier waarop verschilde tussen talen.

In het kort

In veel talen spreekt men dus op een vergelijkbare manier met jonge kinderen. Deze manier verandert enigszins wanneer kinderen ouder worden.