Ottavia Ollari

Master student

Over mij

HomeBabyBRAINOttavia Ollari

Mijn naam is Ottavia en ik ben een Erasmus student uit Italië. Vanuit mijn achtergrond als neuro-ontwikkelingstherapeut en mijn huidige studie in cognitieve neurowetenschappen heb ik een interesse ontwikkeld voor het integreren van onderzoek in evidence-based interventies voor kinderen.

Ik ben met name geïnteresseerd in het opsporen van vroege aanwijzingen van neuro-ontwikkelingsstoornissen, om interventies mogelijk te maken en gebruik te maken van het jonge brein zo ontzettend snel kan leren. Om deze reden help ik mee bij de dataverzameling bij voorschoolse kinderen bij het PIP-onderzoek.