Merel Vermeer

Honours student

Over mij

HomeFirst Language AquisitionMerel Vermeer

Hoi! Mijn naam is Merel Vermeer. Ik ben een enthousiaste honours student bij het BRC en ik ben verantwoordelijk voor mijn onderzoeksproject naar kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit project doe ik naast mijn huidige studie Nederlandse taal en cultuur.

In een gesprek vinden 'sprekerswissels' plaats; dit betekent dat de ene spreker stopt met praten en de ander het overneemt. Mogelijk zijn kinderen met TOS minder goed in het voorspellen van een sprekerswissel dan kinderen zonder TOS. Het kan zijn dat kinderen met TOS de aanwijzingen, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat iemand een vraag stelt, minder goed begrijpen.

In mijn project onderzoek ik of kinderen met TOS moeite hebben met het op tijd wisselen van een sprekersbeurt in een gesprek, nadat een vraag wordt gesteld. Voor dit onderzoek test ik kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis. Wie weet komen we elkaar een keer tegen op het BRC!