Maria Maddalena Brambilla

Postdoctorale onderzoeker

Over mij

HomeDevelopmental PsychobiologyMaria Maddalena Brambilla

Ik ben Maria Maddalena Brambilla, een gastpostdoc bij het Developmental Psychobiology Laboratory, DPB-Lab, bij prof. Carolina de Weerth.

Ik ben psycholoog, gespecialiseerd in fysiologie en perinatale psychologie, en gepromoveerd in neurowetenschappen. Ik ben geïnteresseerd in het bestuderen van de pre- en postnatale beschermende en risicofactoren op de ontwikkeling van het kind en hun invloed op de relatie tussen verzorger en kind, om preventieve en ondersteunende interventies voor de gezondheid van het kind en de relatie tussen ouder en kind te bevorderen. Momenteel werk ik als gastpostdoc bij het DPB-Lab aan de studie van: (i) de rol van sommige moedermelkcomponenten op de ontwikkeling van het kind in de eerste levensjaren; (ii) de relatie tussen het slaapproces en creativiteit in de adolescentie populaties.