Lydia de Boer

Master student

Over mij

HomeFirst Language AquisitionLydia de Boer

Mijn naam is Lydia de Boer en ik loop stage bij het BRC. Dit houdt in dat ik afspraken inplan met ouders, meehelp met het testen van de kinderen en met het coderen van data. Deze stage is een onderdeel van mijn master Taal- en Spraakpathologie, welke ik momenteel volg aan de Radboud Universiteit.

Ik help mee met verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden binnen de onderzoeksgroep First Language Aquisition. Hier vergelijken we de taalontwikkeling van kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarnaast zijn we begonnen met een onderzoek waarin we uit spraakproductie afleiden in hoeverre kinderen tussen de 30 en 40 maanden klanken en/of lettergrepen hebben opgeslagen. Wellicht tot ziens in het BRC!