Anouk Dykstra

Onderzoeksassistent

Over mij

HomeBabyBRAINAnouk Dykstra

Ik ben Anouk en ik ben werkzaam als onderzoeksassistent. Binnen het Baby & Child Research Center ben ik betrokken bij het ‘Preschool Brain Imaging and Behaviour Project’, ook wel PIP genoemd. Een van de doelen van deze studie is om de verschillen in hersenontwikkeling en gedrag bij een grote groep jonge kinderen in kaart te brengen, waaronder kinderen met autisme, ADHD en een ontwikkelingsachterstand. Ik help in dit onderzoek met het werven van gezinnen voor deelname en ben betrokken bij de afname van de metingen tijdens de onderzoeksdagen. Wellicht komen we elkaar hier tegen!

Daarnaast ben ik ook werkzaam als onderzoeksassistent op het ‘Longitudinal European Autism Project’, ook wel LEAP genoemd, dat in het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging plaats vind. Het doel van deze studie is om de diversiteit van autisme tijdens de ontwikkeling te onderzoeken en risicofactoren te identificeren die bijdragen aan verschillen in hersenontwikkeling, sociaal gedrag en andere kernsymptomen van autisme. Recent zijn we gestart met het derde meetmoment van dit onderzoek. Tijdens de onderzoeksdagen ben ik betrokken bij de afname van de verschillende metingen en taken.