Anne Schuit

Honours student

Over mij

HomeBabyBRAINAnne Schuit

Mijn naam is Anne Schuit. Ik ben tweedejaars Bachelor student Psychologie aan de Radboud Universiteit. Op dit moment loop ik stage bij de BabyBRAIN Group binnen het BRC. Deze stage maakt onderdeel uit van het honours programma binnen de Bachelor Psychologie. Tijdens mijn stage zal ik onderzoek gaan doen en zal ik mij ook bezighouden met het testen van kinderen. Dus er zit een kans in dat u mij zult tegenkomen op het BRC!